Çapalama anında bitkide gözlemlediğimiz uğur böceğimiz. Proje arazilerimizde doğal dengenin olduğunu gösterir bir fotoğraf.